VÅRT MÅL

Målet är att så många idrottsföreningar som möjligt i Sverige ska bli klimatneutrala/klimatpositiva.
CO2reducera.se vill även sponsra idrottsföreningar. Genom detta vill vi hjälpa till att skapa en meningsfull tillvaro för framför allt barn och ungdomar.

GOLD STANDARD

CO2reducera.se jobbar för en bättre miljö genom CO2reduktion via Gold Standard som är en global ideell stiftelse som startades 2003 av ett flertal miljöorganisationer, däribland WWF International och Greenpeace International.
Det är den enda certifieringsstandard som är godkänd och betrodd av mer än 80 internationella miljöorganisationer. Projekten övervakas av en oberoende teknisk rådgivande kommitté och kontrolleras av oberoende revisorer.

SÅ HÄR GÖR DU

Du väljer en idrottsförening som du vill stödja.

När betalning kommit oss tillhanda kommer CO2reducera.se att köpa andelar i t.ex. vindkraft som är Gold Standard godkänt projekt motsvarande 0,5 ton koldioxid.

Du som kund erhåller ett certifikat med din reducering av CO2 (0,5 ton) och vilken idrottsförening du väljer att stödja. Certifikatet utfärdas ca 14 dagar efter genomfört köp.

Priset för att reducera och stödja din idrottsförening är endast 250 SEK
varav 70 SEK (28%) går till vald idrottsförening.

OBS! Ni som idrottsförening som vill vara med och få sponsring,
klicka här.