Allmänna villkor

Allmänna villkor och integritetspolicy

CO2reducera.se är en del av GLEAB AB 556769-1877. GLEAB AB:s vision är att alla skall ta sitt klimatansvar. Därför erbjuder vi privatpersoner och företag att reducera och kompensera sin klimatpåverkan. Vi är måna om att du ska känna dig trygg i dina kontakter med oss. Nedan är våra villkor gällande köp av co2 reduktion. Giltiga from 2020-06-01.

ALLMÄNT
Dessa allmänna villkors giltighet gäller alla distansavtal som ingås mellan GLEAB AB och dig som kund rörande köp av CO2 reduktion. Avtal ska anses ha ingåtts den dag då GLEAB AB accepterat din beställning.  

Kund måste ha fyllt 18 år för beställning.

LEVERANSER
Vid betalning gäller samma som vid MICRO BIDRAG se nedan ( MICRO BIDRAG). Certifikatet intygar att  GLAEB AB för vald förening makulerar motsvarande mängd koldioxidekvivalenter. Makuleringen är en bekräftelse på att samma mängd inte kan köpas en gång till och att finansiella medel når projektet. Makuleringen sker vanligtvis inom nästkommande månad från betalningens genomförande. Vid undantagsfall kan makuleringen dröja längre. Leverans av bekräftelse sker direkt vid köp. Om beställd tjänst inte kan levereras förbehåller sig GLEAB AB att ersätta leveransen mot annat projekt eller avbryta köpet och leveransen. Vid sådan händelse har kunden rätt att få det inbetalda beloppet återbetalt.

PRISER OCH BETALNING
Alla priser är angivna i SEK och är inklusive 25% moms.                                                                                        
Vi accepterar Swish.

MICRO-BIDRAG                                                                                                                                    
Fördelningen av kapitalet för micro-bidraget är enligt följande. 28% kontant till vald idrottsförening, 18% co2reduktion via Gold standard som tillfaller vald idrottsförening.  Om inte vald idrottsförening går att finna i Gleab AB:s register för att genomföra transaktionen förbehåller sig Gleab AB rätten att överföra kapitalet till annan idrottsförening som finns i Gleab AB.s register. Inget certifikat delas ut för Micro betalningen till dig som kund. Inbetalaren godkänner detta via beställning och genomförd transaktion.

ÅNGERRÄTT
Avtal om köp som ingås på distans gäller ångerrätt enligt lag om distanshandelsavtal. Detta innebär att du som kund inom 14 kalenderdagar från att avtal ingicks har rätt att ångra ditt köp. Om du vill utöva din ångerrätt ska du skicka ett meddelande till GLEAB AB om att du vill avbryta din CO2 reduktion. 

REKLAMATION
Reklamation angående tjänstens beskaffenhet skall inom skälig tid från upptäckten meddelas GLEAB AB. Reklamation med en tydlig beskrivning av bristerna lämnas skriftligen till info@co2reducera.se

PERSONUPPGIFTER
Vi följer GDPR den nya dataskyddsförordningen, vilket betyder att vi respekterar din integritet och din rätt att ha kontroll över dina personuppgifter. GLEAB AB är enligt personuppgiftslagen (1998:204), och från den 1 juni 2020 dataskyddsförordningen, ansvariga för de personuppgifter som behandlas enligt denna punkt. Dina uppgifter används för att du ska kunna få aktuell information om GLEAB AB och co2 redeucera.se och vårt främsta arbete med att skapa bättre förutsättningar för privatpersoner och företag att reducera sin klimatpåverkan. Personuppgifter som lämnas till GLEAB AB kommer att behandlas för att kunna fullgöra ingångna avtal eller skyldigheter som föreligger enligt lag eller annan författning eller om behandlingen är nödvändig för GLEAB AB berättigandes intressen förutsatt att den registrerades intresse av skydd inte väger tyngre. Personuppgifterna kan komma lämnas ut till samarbetspartners, andra koncernbolag, ombud eller underleverantörer som GLEAB AB anlitat för att fullgöra sina förpliktelser i detta avtal. Vidare kan personuppgifterna komma att användas för marknadsanalyser, statistik och för att utvärdera och förbättra tjänster och produkter. Personuppgifterna kan även komma att behandlas för marknadsföringsmål. Du som kund som motsätter dig att personuppgifterna behandlas för marknadsföringsmål kan när som helst, för att förhindra sådan behandling meddela GLEAB AB. Du har även rätt att på egen begäran få besked om vilka uppgifter som lagrats om dig. Begäran ska vara skriftlig och undertecknad. Om du önskar rätta, radera eller begränsa dina personuppgifter eller inte längre önskar få kommunikation finns kontaktuppgifter nedan. 


INNEHÅLL OCH UPPHOVSRÄTT

Alla immateriella och upphovsrättsliga rättigheter som finns på GLEAB AB och co2reducera.se och olika sidor, får inte kopieras, användas eller spridas och hänvisas till gällande lagstiftning om upphovsrätt.

AVTALSTID
Avtalet gäller till dess att köpt tjänst har fullgjorts och gällande reklamations tid löpt ut. GLEAB AB och CO2reducera.se och olika sidor, får inte kopieras, användas eller spridas och hänvisas till gällande lagstiftning om upphovsrätt.

AVTALSÖVERLÅTELSE
Rätt att utan kundens samtycke överlåta eller upplåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal till tredje part som rimligen kan förväntas fullgöra skyldigheterna enligt avtalet på ett tillfredställande sätt. 

TILLÄMPNING LAG TVISTLÖSNING
Tvist rörande tillämpning av tolkning av avtalet eller sammanhängande frågor ska i första hand lösas genom förhandling och överenskommelse mellan parterna. Eventuell tvist ska avgöras i Mora tingsrätt, svensk rätt ska tillämpas. Tvist kan även prövas av allmänna reklamationsnämnden.

Cookies
GLEAB AB använder Cookies för att förbättra användarupplevelsen när du besöker vår webbplats co2reducera.se. Detta i syfte att förbättra användarupplevelsen när du besöker webbplatsen. 

Vad är en cookie?
Det finns två olika cookies: sessionscookie och permanenta cookies. En sessionscookies raderas när webbläsaren stängs ned. En permanent cookie sparas på datorn under en viss tidsperiod. 

Dessa två typer av cookies kan utfärdas av olika aktörer (första eller tredje part) för att sparas på din dator. Första part cookiesplaceras i din webbläsare av GLEAB AB och tredje parts cookies placeras av andra aktörer än GLEAB AB. Vår webbplats använder både sessionscookies och permanenta cookies. 

Blockera eller ta bort cookies
De flesta webbläsare har en standardinställning som accepterar användningen av cookies. Om du inte vill tillåta att cookies sparas på din dator kan du ändra det i webbläsarens inställningar på din dator, samt radera cookies som har sparats på din dator. Beskrivning av hur du gör detta återfinns i instruktionerna till din webbläsare alternativt i din webbläsares hjälpfunktion. 

Om du väljer att neka de cookies som används på vår webbplats kan det komma att innebära att webbplatsen inte kommer att fungera korrekt 

Kontakt
Om du har synpunkter, frågor eller klagomål på hur vi hanterar dina uppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Gleab AB
Email adress: info@co2reducera.se
Post adress: Backavägen 118, 795 91 Rättvik